Secretaria d'Estat de Funció Pública

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, crea el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública al que corresponen, a més de les competències en matèria d'hisenda pública i de pressupostos i gastos, la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'administració pública, funció pública i governança pública.

Així mateix,  es crea la Secretaria d'Estat de Funció Pública, òrgan al que corresponen  les funcions enumerades en l'article 14 del Reial decret 682/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Mitjançant el Reial decret 665/2021, de 27 de juliol, es nomena Secretària d'Estat de Funció Pública a donya Lidia Sánchez Milán. 

El director del Gabinet és Javier Rueda Vázquez.  

Estructura

De la Secretaria d'Estat de Funció Pública depenen els següents òrgans directius:

 

También dependen de la Secretaría de Estado de Función Pública los siguientes órganos con rango de subdirección general:

Actualitat

Accedix a les últimes notícies d'actualitat.

Pots suscríbirte a la nostra newsletter per a rebre informació mensual sobre funció pública. Inscriu-te ací.

Protecció de Dades

La informació dels Registres d'Activitats de Tractament (*RAT) de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, que conté les dades personals dels interessats, quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DELS REGISTRES D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT