El Govern i els consells insulars es sumen al sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere

20/07/2022

El Govern i els consells insulars es sumen al sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere

Aquest acord permet reforçar la coordinació entre les unitats d’atenció a les víctimes de violència de gènere i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per tal de millorar l’assistència i protecció de les dones maltractades


El Ministeri de l’Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han subscrit un conveni d’adhesió al “Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere” (VioGen), que permet la incorporació de les unitats de la CAIB amb competències en atenció a les víctimes de violència masclista al mecanisme. D’aquesta forma, podran col·laborar amb VioGen no només el Govern de les Illes Balears sinó també els consells insulars i l’Ajuntament de Palma, en virtut de les competències i serveis d’atenció directa a les víctimes de violència masclista que tenen.

Les unitats que atenen a les víctimes podran aportar al sistema la informació de caire social de què disposen, així com accedir a dades introduïdes des d’altres àmbits. D’aquesta forma, a la valoració policial que ja es feia a VioGen es podrà afegir la informació social, que contribuirà a donar una visió més completa i precisa de la situació de la víctima i de les seves circumstàncies, facilitant així la estimació més acurada del risc i l’adopció de mesures de protecció i suport.

Així es facilitarà també el treball i la coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i la resta de les institucions i entitats públiques de Balears amb competències en matèria d’assistència a les dones que pateixen maltractament o una agressió masclista.

La delegada del Govern espanyol a les Illes Balears, Aina Calvo, i la consellera de Presidència del Govern balear, Mercedes Garrido, han explicat els continguts de l’acord als consells insulars en una reunió que s’ha celebrat avui matí a la seu de la Delegació del Govern d’Espanya, i en la qual també ha participat l’Ajuntament de Palma. A l’actualitat a les illes hi ha un total de 3.276 casos actius en el sistema VioGen, 87 dels quals són de risc alt i tres de risc extrem. Territorialment, 2.594 corresponen a Mallorca, dels quals 1.156 al municipi de Palma; 191 a Menorca, 460 a Eivissa i 31 a Formentera.

Aina Calvo ha destacat que l’adhesió de la Comunitat Autònoma a aquest sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere “permet disposar d’una fotografia més precisa sobre la situació de les dones que són víctimes de violència masclista, per tal de ser encara més eficaços a l’hora de protegir-les, donar-les suport i ajudar-les”. Per a la delegada del Govern de l’Estat a Balears, la coordinació “és la clau de l’èxit en combatre aquesta xacra, perquè tots junts soms capaços de donar una resposta contundent contra qui atempta contra la vida i el benestar de les dones”.

Per part seva, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern, Mercedes Garrido, ha recalcat que amb aquest conveni s’envien dos missatges importants a la societat. “A les dones, els hi deim que es poden sentir segures i que les institucions de les Illes Balears estam al seu costat, posant tots els nostres recursos i esforços en prevenir, detectar i reparar el seu patiment; mentre que als masclistes els hi deim que no farem ni una passa enrere, que els combatrem des de la unitat i la fermesa i que no aturarem fins que totes les dones puguin viure sense por i en igualtat”.

 

Objectiu prioritari

La lluita contra la violència de gènere és una prioritat per al Govern espanyol, que enguany destina a les Illes Balears al voltant de 5,5 milions d’euros del Pla “España te protege”. La incorporació dels consells insulars a VioGen complementa l’adhesió progressiva dels cossos de policia local dels diferents ajuntaments al Sistema de Seguiment Integral dels casos de Violència de Gènere. En l’actualitat, aquesta col·laboració policial ja està en funcionament a 13 municipis de l’arxipèlag, mentre que altres 13 tramiten la seva adhesió.

En la reunió han participat també la cap de la Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona, María Alarcos, la consellera de Benestar Social i Recursos Humans del Consell d’Eivissa, Carolina Escandell, el conseller d'Assumptes Socials de Formentera, Rafael Ramírez, la Directora Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach, la directora insular d’Atenció Social del Consell de Menorca, Pilar Carrasco, i el regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, així com tècnics de les diferents institucions.