El MITECO ha destinat el 2021 a les Illes prop de 71 milions d’euros dels fons europeus per a la recuperació

04/01/2022

El MITECO ha destinat el 2021 a les Illes prop de 71 milions d’euros dels fons europeus per a la recuperació

Entre les inversions destaquen els prop de 16 milions per al compliment de la normativa de residus, els 19 milions d’euros del Moves III o la partida de 9 milions per a instal•lacions d’autoconsum d’energia


El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha transferit a les Illes Balears durant el darrer any un total de 70,97 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Les transferències es van acordar a les Conferències Sectorials d’Energia i de Medi Ambient celebrades el 2021, i el seu objectiu és avançar en el compromís de neutralitat climàtica i la conservació de l’entorn natural i de la biodiversitat, i, d’altra banda, garantir la cohesió social i territorial davant del repte demogràfic.

La mobilitat sostenible, la rehabilitació d’habitatges en municipis petits, la gestió, conservació i restauració d’ecosistemes, la millora a les xarxes d’abastiment d’aigua, els plans de sanejament i depuració a les petites i mitjanes aglomeracions de població, la gestió dels residus, el desplegament de les renovables i els programes de regeneració i de repte demogràfic en els municipis de menys de 5.000 habitants són algunes de les línies que reben més inversió en matèria de transició verda.

En el cas de les illes, la partida més gran de les que s’han transferit el 2021, amb prop de 16 milions d’euros, correspon a una inversió de suport a la normativa de residus. També s’han destinat gairebé 10 milions d’euros al desplegament del programa Moves III, altres 9 milions a instal·lacions d’autoconsum d’energia i més de 7 milions a la rehabilitació energètica d’edificis.

Altres dotacions del PRTR per part del MITECO realitzades durant l’any passat són els més de 4 milions d’euros per a conservació de la biodiversitat, restauració d’ecosistemes i gestió forestal sostenible. A més, s’han transferit 5,5 milions a la Comunitat Autònoma per a actuacions directes en el Parc Nacional de Cabrera, uns doblers que se sumen als 3,8 milions que el Ministeri ha assignat a diferents actuacions a les àrees d’influència social i econòmica d’aquest espai protegit.

Seguiment de l’execució del Pla de Recuperació

Segons allò que s’ha acordat a les Conferències Sectorials celebrades, el MITECO y les comunitats autònomes constituiran grups de feina per fer el seguiment de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a cada territori. El compliment de les fites i dels objectius marcats és una exigència ineludible de la Comissió Europea per al desemborsament regular dels fons.