Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local

Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local El Reial decret-llei, que crea el Fondo de 5.000 milions d'euros, va ser aprovat pel Consell de Ministres el 23 d'octubre de 2009

Información general

Información para entidades locales solicitantes

Les entitats locals poden sol·licitar aquí els seus projectes amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local i realitzar tots els tràmits per via electrònica .

ACCÉS A l'APLICACIÓ PER SOL·LICITAR PROJECTES I REALITZAR ELS TRÀMITS

Información sobre el fondo carente de personalidad jurídica

Enlaces a la publicación en BOE de las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, F.C.P.J.

Ejercicio 2019, Ejercicio 2018, Ejercicio 2017, Ejercicio 2016, Ejercicio 2015, Ejercicio 2014, Ejercicio 2013, Ejercicio 2012

Otros enlaces