Règim jurídic

El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, configurat en el Títol VIII de la Constitució així com en els diferents Estatuts d'Autonomia, compta amb un sistema de protecció jurisdiccional, regulat en els articles 161 i següents de la Constitució, així com en la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. En concret, pel que fa al sistema de distribució de competències, correspon al Tribunal Constitucional la competència per conèixer:

  • Del recurs de constitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de Llei.
  • Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels d'aquestes entre si.

En la pràctica, el desenvolupament del sistema autonòmic espanyol ha necessitat recórrer a la decisió jurisdiccional del Tribunal per dirimir les controvèrsies plantejades entre l'Estat i les Comunitats Autònomes sobre el contingut i abast de les competències atribuïdes a cadascun d'aquests nivells. D'aquesta forma, des de fa ja anys s'assumeix el paper bàsic que la jurisprudència constitucional ha exercit per precisar l'àmbit de les competències i responsabilitats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El contingut concret d'aquestes controvèrsies, així com les actuacions dutes a terme davant el Tribunal Constitucional, es presenten de forma sistemàtica en aquests dos tipus de documents elaborats pels serveis tècnics del Ministeri:

  • L'Informe Mensual de Conflictivitat. Es recull de forma acumulada i actualitzada informació sobre l'evolució de les controvèrsies competencials entre l'Estat i les Comunitats Autònomes al llarg de la X Legislatura. També s'inclouen els Informes de Conflictivitat corresponents a la VIII i IX Legislatures.
  • Els Butlletins Trimestrals de Conflictivitat entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Es recull la informació relativa a les decisions del Tribunal Constitucional, la celebració de Comissions Bilaterals de Cooperació i l'evolució de la conflictivitat l'any en curs, així com diverses estadístiques relatives a la conflictivitat acumulada entre Estat i Comunitats Autònomes.  

2021

Informe mensual de conflictividad - diciembre 2021 (PDF · 1,55 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2021 (PDF · 1,37 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre de 2021 (PDF · 896 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2021 (PDF · 2,26 MB)

2020

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2020 (PDF · 761,12 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2020 (PDF · 2,05 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2020 (PDF · 1,93 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2020 (PDF · 2,02 MB)

2019

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2019 (PDF · 0,99 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2019 (PDF · 2,06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2019 (PDF · 1,31 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2019 (PDF · 1,15 MB)

2018

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2018 (PDF · 1,07 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2018 (PDF · 1,58 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2018 (PDF · 1,23 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2018 (PDF · 757,86 KB)

2017

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2017 (PDF · 727,02 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2017 (PDF · 751,95 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2017 (PDF · 591,92 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2017 (PDF · 634,92 KB)

2016

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2016 (PDF · 649,89 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2016 (PDF · 1,07 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2016 (PDF · 1,12 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2016 (PDF · 1,23 MB)

2015

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2015 (PDF · 1,04 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2015 (PDF · 1,69 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2015 (PDF · 1,03 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2015 (PDF · 1,26 MB)

2014

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2014 (PDF · 1,21 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2014 (PDF · 1,02 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2014 (PDF · 923,11 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2014 (PDF · 1,83 MB)

2013

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2013 (PDF · 1 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2013 (PDF · 795,41 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2013 (PDF · 1,01 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2013 (PDF · 2 MB)

2012

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2012 (PDF · 1,06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2012 (PDF · 809,98 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2012 (PDF · 782,19 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2012 (PDF · 1,05 MB)

2011

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2011 (PDF · 1,06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2011 (PDF · 1,33 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2011 (PDF · 1,32 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2011 (PDF · 1,72 MB)

2010

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2010 (PDF · 1,01 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2010 (PDF · 880,11 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2010 (PDF · 813,31 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2010 (PDF · 782,81 KB)

2009

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2009 (PDF · 781,85 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3n Trimestre 2009 (PDF · 1,02 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2009 (PDF · 721,33 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2009 (PDF · 781,13 KB)

2008

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2008 (PDF · 628,88 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2008 (PDF · 693,67 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2008 (PDF · 633,04 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2008 (PDF · 1,91 MB)

2007

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2007 (PDF · 1,52 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2007 (PDF · 1,18 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2007 (PDF · 1,11 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2007 (PDF · 1,77 MB)

2006

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2006 (PDF · 1,31 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2006 (PDF · 1,43 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2006 (PDF · 1,42 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2006 (PDF · 1,6 MB)

2005

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2005 (PDF · 328,44 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2005 (PDF · 304,58 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2005 (PDF · 424,32 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2005 (PDF · 162,7 KB)

2004

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2004 (PDF · 236,08 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2004 (PDF · 149,35 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2004 (PDF · 229,56 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2004 (PDF · 146,56 KB)

2003

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2003 (PDF · 147,09 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2003 (PDF · 215,77 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2003 (PDF · 206,2 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2003 (PDF · 218,51 KB)

2002

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2002 (PDF · 149,79 KB)