Administració electrònica

Administració electrònica Oferir als ciutadans la possibilitat de relacionar-se amb l'administració a través d'internet ha estat i és un dels grans objectius del govern en el seu afany per modernitzar els serveis públics

Las competencias de la Secretaría General de Administración Digital, competente en esta materia, han sido transferidas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Des de l'any 2004, s'han engegat tot un seguit de iniciatives per impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya i millorar l'atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual  de l'administració electrònica són la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ,que converteixen en universal el dret dels ciutadans a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica. Unes lleis per a la societat del segle XXI, que promouen una Administració més eficient, eficaç, més propera i més transparent. Per això, des del punt de vista tecnològic totes les Administracions estan treballant en la seva implantació i per a això poden comptar amb els materials i eines ,posades a la seva disposició per aquest Ministeri.

A més, s'han engegat un conjunt de solucions, infraestructures i serveis comuns  que faciliten la implantació de l'administració electrònica en les diferents Administracions Públiques sent algunes d'elles peces clau recollides ja en la  Llei 11/2007i ara en les lleis 39 i 40/2015. Alguns exemples especialment representatius són:

L'espectacular avanç de l'administració electrònica a Espanya no hagués estat possible sense un complet marc legislatiu que ha incidit especialment en la interoperabilitat entre les Administracions Públiques (https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_interoperabilidad_inicio.html) i en la Seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

L'engegada del Punt d'Accés General (PAG) i de la Carpeta Ciutadana  defineix un nou model d'atenció al ciutadà a través d'Internet unificant l'accés als diferents serveis proveïts per l'Administracions Públiques.

L'Observatori de l'Administració Electrònica realitza el seguiment de la situació de l'administració electrònica a Espanya a través de diferents informes propis i participant en estudis de tercers oferint la informació pròpia com a part de la política RISP del Ministeri.

 

Para más información sobre todas estas temáticas puede consultar los portales y secciones específicas al respecto: